Nengi Omuku in Conversation with Enuma Okoro

December 1, 2020

A conversation between Nengi Omuku and writer and speaker Enuma Okoro about Omuku’s solo exhibition ‘Gathering’.